Můj příběh

Životní příběh Šárky

Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Šárka Heřmánková, narodila jsem se 21. října 1973 v Praze. V současné době jsem na mateřské dovolené s druhou dcerou Bětuškou, která pro mě přišla jako dar z nebes. Znovu se mi otevřel svět  a já začala opět vnímat sama sebe a věnovat se tomu, co mě vždy ze srdce zajímalo a zajímá a to „lidské duši“. Se starší dcerou Alenkou jsme před několika lety prošly nepříjemným obdobím, kdy jsem se rozváděla. Veškeré zkušenosti s tím spojené mě ale velmi posílily a o to víc si vážím chvil, které můžeme společně trávit.   Obě dvě dcery jsou pro mě obrovskou inspirací a radostí.

Před mnoha lety jsem se krátce věnovala učitelství na 1. stupni, po té jsem téměř 10 let působila v oblasti sportu (rekreační aerobik). Své soukromé podnikání jsem zaměřila především na činnost s dětmi a s ženami. Sama jsem vedla cvičení a organizovala sportovní pobyty. Během této dlouhé činnosti jsem se seznámila s mnoha zajímavý lidmi, poznala tváře a duše dětí a dospělých, které mě velmi naučily a obohatily. Další zkouškou, kterou jsem měla projít byla zkušenost v ryze obchodních společnostech British Petrol a Hilti. Více, než náplň práce, která byla velmi vzdálená mému vnímání světa, mě zajímaly příběhy lidí, s kterými jsem se při své práci setkávala. Čistý obchodní záměr společností mě postupně semlel a já čím dál tím víc cítila, že tudy má cesta nepovede. Seznámila jsem se s mým druhým současným partnerem, s kterým teď máme malou dcerku. Nástupem na mateřskou dovolenou mi začala nová etapa mého života, chvíle ke znovu nalezení sama sebe a pravých hodnot. Potkala jsem několik správných lidí, kteří mi dopomohli na mé cestě a nesmírně jim děkuji. Zahájila jsem své studium alternativních směrů – Kineziologie One Brain, EFT (techniky emoční svobody), Asociační terapie, Automatická kresba, Shamballa. Vše mě nesmírně zaujalo a nadchlo s jakou citlivostí a přirozeností se dají odstraňovat psychické a fyzické problémy. Tím, že se chceme s rodinou přestěhovat z Prahy do Ondřejova, má cesta byla jasná a otevřela jsem si svou poradnu ve středu malebné vesničky Ondřejova, kde bych se ráda věnovala dětem a dospělým.

Šárka Heřmánková 

Zde je přehled mých absolvovaných kurzů a certifikátů.

Certifikát EFT

Certifikát Shamballa Certifikát Kineziologie One BrainCertifikát ESP mimosmyslové vnímání Certifikát Kineziologie One Brain Certifikát Kineziologie One BrainCertifikát Asociační Terapie Certifikát Advanced One BrainCertifikát Shamballa 1024|  3. stupeň