Terapeutické metody

Terapeutické metody,
které naleznete v naší poradně

Velmi mě oslovily následující terapeutické metody, které jsou svou podstatou jednoduché a přitom tolik účinné.

  • praktikuji kineziologii metodu ONE BRAIN (metoda se zabývá odblokováním emocionálních traumat a stresů pomocí testování svalové tenze a korekcí)
  • pracuji s asociační terapií (metoda velice účinně odhaluje a čistí blokující informace uložené v našem nevědomí)
  • praktikuji metodu EFT (technika emoční svobody, při které se lehounkým poklepem či masáží přesně daných míst na těle ovlivňuje psychický, ale i fyzický stav člověka a jeho rozpoložení
  • pracuji s léčivou a harmonizující energií Shamballa
  • nabízím ošetření automatickou kresbou

Vhodnost metod

Uvedené metody jsou vhodné naprosto pro všechny. Je důležité si uvědomit, že pokud je klient v odborné péči lékaře (psychiatra, kardiologa, onkologa, dietologa….) je možné s ním pracovat, ale terapie nenahrazuje pravidelnou návštěvu ani odbornou péči tohoto lékaře. Terapie doplňuje a podporuje léčebný proces klienta. V průběhu terapie se v žádném případě neupravuje medikace předepsaná odborným lékařem, stejně tak jako se nepotvrzuje nebo nevyvrací diagnóza odborníka.

Pokud v době terapií probíhá u klienta léčba, je na zodpovědnosti klienta informovat ošetřujícího lékaře.

Transpersonální psychoterapie využívá kromě elementů různých humanistických psychoterapeutických směrů především meditativní techniky, techniky práce se změněnými stavy vědomí (např. holotropní dýchání, psychedelické drogy), jakož i metody práce s tělem (Bodywork), šamanské a jiné spirituální techniky. …… pokračujte na Wikipedii