Asociační terapie

Asociační terapie je individuální léčebná metoda založená na toku volných asociací. Cílem terapie je uvolnění energetických bloků pomocí volných asociačních obrazů a následné pročištění energetického pole klienta a odstranění příčiny energetického bloku.

Kinder terapie Asociační terapie dětí - Kinder terapie

Průběh terapie

Klient si za pomoci předmětů, které si vybírá intuitivně, tvoří určitý obraz svého života, do kterého zahrnuje sebe, rodinu, životní události a vše, co si chce vyřešit. Výsledný obraz je výpovědí života klienta, ze kterého je možné vyčíst v čem spočívají problémy (zdravotní, vztahové, finanční apod.), se kterými se potýká, jak je na tom se svou sebehodnotou a sebepřijetím, zda je v energetické rovnováze či nikoliv, jak se daří jeho duši v této etapě života  …..

Metodou je možné pročistit a zpracovat i pocity viny, strach, vztek, bezmoc, osamělost apod.

Během terapie se volně propracujeme k ústřednímu bolestnému pocitu, který způsobil blok.

Obrázek z asosiační terapie

Při asociační terapii se používají prvky i jiných terapií jako jsou systemické (rodinné) konstelace, regresní terapie a pozitivní afirmace.

Asociační terapie je vhodná pro dospělé i  pro děti (je velmi jemná, hravá,zajímavá a poutavá)

 

 

Délka sezení 1 – 2 hodiny
Cena 400 Kč / hodina