Rodinné konstelace

Proč rodinné konstelace?

S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života.

Rodinné konstelace Vám pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně Vašich předků. Na tomto základě vytváříte vztahy vůči svým partnerům a dětem.

Tato metoda odhaluje hluboká spojení a zápletky, je metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie.

Nejhlubší impulzy naší duše mohou být vyjádřeny beze slov. V energetickém poli konstelací odkrývá naše duše svou hloubku. Je to přístup, který vede přímo do centra problému. Zde nacházíme  harmonii a řešení Vaší situace.

Rodinné konstelace Vám pomohou porozumět širším vlivům, které na Vás působí. Změníte pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

Jak na to?

Informujte se o historii své rodiny. Získejte co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako např. předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, vyloučení z rodiny, vážné a duševní nemoci, ztráty majetku, vězení, křivdy, zločiny…..

Na začátku sdělíte svou motivaci. Může to být např. disharmonie v partnerství, problématické dítě, nemoc, špatné vztahy s rodiči, finanční problémy atd. Na základě výše zmíněných informací vyberete zástupce členů Vaší rodiny, kteří jsou důležití pro postavení rodinné konstelace. Vaši příbuzní nemusí být na semináři přítomni.

Z přítomných účastníků semináře si vyberete zástupce za určené členy rodiny i za sebe sama. Intuitivně je sestavíte do rodinné konstelace. Zástupci se ocitnou v energetickém poli Vaší rodiny. Mohou tak vypovídat o vztazích, které v rodině cítí, kdo je kým ovlivňován, kdo z rodiny odchází, kde dochází k disharmonii atd.

Následně hledáme, jak tento rodinný systém společně uvést zpět do rovnováhy. Nacházíme harmonii, léčení a řešení Vaší situace. Zástupci se pak cítí v rodinné konstelaci dobře a mají pocit, že našli své správné místo.

Na závěr vstoupíte do rodinné konstelace a procítíte, jak je Váš rodinný systém v harmonii a rovnováze.

Silné zážitky a uvědomění můžete zažít i při pouhé účasti.. Prožijete, jak jsme spolu navzájem propojení.